Lantbruk

Hösterums Gård bedriver lantbruk med spannmåls- och vallodling, skogsbruk, entreprenad samt uthyrning av bostäder.