Välkommen till Hösterums Gård!

Hösterums Gård i Söderköping består av ca 630 ha mark med anlagda våtmarker, mangårdsbyggnader, flyglar, ladugårdar, logar samt verkstäder. Idag bedrivs lantbruk med spannmåls- och vallodling, skogsbruk, entreprenad, jakt, andjakt samt uthyrning av bostäder.

Välkommen att höra av dig till oss för mer information.

LANTBRUK

LANTBRUK

Ved

VED

UTHYRNING

UTHYRNING

JAKT

JAKT

AKTIVITETER

AKTIVITETER

Hosterumus

HÖSTERUMS GÅRD